زنان کویت می‌توانند به ارتش این کشور محلق شوند

منابع مذکور گفتند بنابراین تصمیم، زنان کویتی می‌توانند در کنار مردان، برای خدمت نظامی و دفاع از خاک کشور به عنوان افسر و درجه دار به نیروی مسلح کویت بپیوندند و در بخش‌های خدماتی وزارت دفاع همانند خدمات پزشکی و سایر بخش‌ها خدمت کنند.

این منابع افزودند: هدف از این تصمیم، استفاده از توانایی و ظرفیت زنان در خدمت به ارتش کویت است.

به گفته این منابع، انتظار می‌رود در نخستین مجموعه، بین صد تا ۱۵۰ شهروند کویتی برای دوره افسری و درجه داری نامزد و سپس پذیرفته شوند.