به گزارش رمز فردا : دو نفر دیگر از اعضای شورای شهر آبیک به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک، با دستور قضائی دستگیر شدند.مرتضی محمدی در این خصوص اظهار کرد: بعد از دستگیری دو عضو شورای شهر آبیک در روز ۲۳ مهر ماه به علت اخذ رشوه بعد از تشکیل پرونده قضائی و بررسی‌های به عمل آمده، دو نفر دیگر از اعضای شورای این شهر با دستور قضائی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: برای این افراد به اتهام اخذ رشوه پرونده قضائی تشکیل شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در برخورد با مفسدین اقتصادی که با دست درازی به بیت المال اعتماد عمومی جامعه را از بین می‌برند به شدت برخورد خواهد کرد.

منبع : مهر