به گزارش رمز فردا ، امروز قیمت طلا در جریان معاملات بازار کاهش را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرده است.

قیمت طلا و سکه

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۴۸ (یک هزار و نهصد و چهل و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۸ -۵.۱۰ -۰.۲۷ ۰۹:۰۰
۱,۹۵۳ -۹.۷۰ -۰.۵ روز قبل
۱,۹۶۳ -۲۰.۹۰ -۱.۰۷ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افت داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۳۵,۵۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۳۵,۵۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۹ ۱۰:۰۹
۲,۴۴۰,۱۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۱ روز قبل
۲,۴۳۹,۷۰۰ -۳۳,۹۰۰ -۱.۳۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰:۰۹
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۰۴ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع : دنیای اقتصاد