در بازار قیمت سکه امامی پایین آمد امروز و به ۲۸,۸۸۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که کاهش ۰.۰۷ درصدی داشت. قیمت طلا اما صعودی شد.

به گزارش رمز فردا ، امروز قیمت‌‌‌ دلار و سکه در معاملات بازار روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۱ (یک هزار و نهصد و هشتاد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۱ ۱.۶۰ ۰.۰۸ ۰۶:۰۰
۱,۹۸۰ -۲.۲۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۸۲ ۲۱ ۱.۰۳ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۳۲,۳۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۳۲,۳۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۲۸ ۱۴:۰۲
۲,۴۲۵,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۲,۴۲۱,۹۰۰ ۱,۱۰۰ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و سی و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۵۵۰ (پنجاه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۵۵۰ -۲۰۰ -۰.۴ ۱۴:۰۲
۵۰,۷۵۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۵۰,۸۸۰ -۱۲۰ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۵۶۰ (چهل و یک هزار و پانصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۱۷۰ (پنجاه و پنج هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۱۷۰ ۸۶ ۰.۱۵ ۱۳:۲۰
۵۵,۰۸۴ -۱۸۴ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۵۵,۲۶۸ ۵۷۶ ۱.۰۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۶۲,۹۵۵ (شصت و دو هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۶۳,۰۳۵ (شصت و سه هزار و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۰۳۵ ۸۰ ۰.۱۲ ۱۳:۲۰
۶۲,۹۵۵ -۵۰۵ -۰.۸۱ ۲ روز پیش
۶۳,۴۶۰ ۷۸۱ ۱.۲۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۹۰۰ (سیزده هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۶۵ (یک هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۳۷,۰۱۷ (سی و هفت هزار و هفده ) تومان به ۳۶,۸۴۵ (سی و شش هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۳,۰۰۰ (سی و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۸,۸۸۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۸۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۰۷ ۱۴:۰۲
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ ۱۴:۰۲
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع : دنیای اقتصاد