به گزارش رمز فردا  : شاخص میانگین کیفیت هوای تهران از صبح امروز با رسیدن به عدد ۱۷۱ واحدی دوباره وارد وضعیت قرمز و ناسالم شد.

این وضع برای همه گروههای سنی ناسالم است و افراد باید از فعالیتهای شدید و ورزش در محیط های باز خودداری کنند.

photo_2022-12-14_08-40-39

منبع : جماران