اعتماد آنلاین : صداوسیما با یک غلط املایی شبکه تماشا به سوژه تازه فضای مجازی بدل شده است.

غلط املایی عجیب در شبکه تماشا مورد توجه مردم قرار گرفت. شبکه تماشا به جای کلمه «خلاصه» اشتباها نوشته: «خلاسه».

سواد صداوسیما نم کشید
منبع : اعتماد آنلاین